Usługi projektowe
i nadzór w budownictwie

sprawdź ofertę   +

Usługi projektowe
i nadzór w budownictwie

sprawdź ofertę   +

Projekty budowlane, nadzory, kierownik budowy – Sochaczew

architecture-construction-build-building-162557.jpeg

Właściwy projekt oraz odpowiedni nadzór budowlany są gwarancją udanej inwestycji. Budowa zarówno domu jednorodzinnego w Sochaczewie, jak i przemysłowego, powinny wymagać pełnego zaangażowania. Przebrnięcie przez stos papierów i zaplanowanie etapów budowy może okazać się zadaniem ciężkim, dlatego warto skorzystać ze sprawdzonego biura projektowego. W kwestii projektów budowlanych, nadzorów i kierownictwa polecamy… siebie! Mamy nadzieję, że poniższy artykuł zachęci Państwa do współpracy z Normą!

Projekty budowlane Sochaczew – elementy projektu

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie jest najważniejszym elementem projektu budowlanego. Obejmuje on m.in. określenie granic działki lub terenu, sieci zbrojenia terenu, sposób odprowadzanie lub oczyszczania terenu. Znaczenie ma także projekt architektoniczno-budowlany, który określa funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego. Nie można zapomnieć również o oświadczeniach, potrzebnych stosownie do potrzeb, np. oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu itp. Do stworzenia projektu budowlanego zgodnego z prawem potrzebne jest właściwie wykształcona osoba. Kadra Biura Projektowego Norma posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje i z przyjemnością wykona dla Państwa projekt!

Kierownik budowy Sochaczew – uprawnienia i funkcje

Polskie prawo nakazuje prowadzenie robót budowlanych (wymagających uzyskania pozwolenia na budowę) pod nadzorem właściwego kierownika budowy. Funkcje techniczne w budownictwie można wykonywać wyłącznie w zakresie wynikającym z treści posiadanej decyzji. Osoba posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i pełniąca funkcję kierownika budowy w tym zakresie, nie jest upoważniona do nadzorowania np. instalacji sanitarnych. Inwestor zobowiązany jest powołać kierowników poszczególnych robót budowlanych, w każdej specjalizacji.

Nadzory budowlane Sochaczew – realizacja zgodna z projektem i prawem

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawuję kontrolę realizacji w zgodności z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Biuro Projektowe Norma prowadzi kompleksowe nadzory inwestorskie i działa na budowie zawsze w imieniu inwestora. Dbamy o jakość i terminowość wykonywanych robót, czuwamy nad realizacją inwestycji zgodnie z prawem, harmonogramem oraz oczekiwaniami naszego klienta. Zachęcamy do skontaktowania się z nami – z przyjemnością pomożemy Państwu przy realizacji budowy w Sochaczewie!

KontaktLokalizacja

Biuro projektowe NORMA

ul. Piękna 10a/14, 96-300 Żyrardów
tel. 534 017 786
kom. 500 071 927

e-mail: norbert.bukowski@gmail.com