Usługi projektowe
i nadzór w budownictwie

sprawdź ofertę   +

Usługi projektowe
i nadzór w budownictwie

sprawdź ofertę   +

Projekty budowlane, nadzory, kierownik budowy – Skierniewice

pexels-photo-38070.jpeg

Biura architektoniczne coraz częściej oferują gotowe projekty – cieszę się one też rosnącą popularnością. Składa się na nią przede wszystkim niezbędna dokumentacja – wystarczające minimum, aby wystąpić o zgodę na budowę do budowy domu jednorodzinnego w Skierniewicach.

Projekty budowlane – Skierniewice

Gotowy projekt składa się z kilku zasadniczych części:

  • opisu (ogólna charakterystyka domu, jego usytuowania, zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałów, zapotrzebowanie cieplne); 
  • projektu architektonicznego (rysunki elewacji, rzuty poszczególnych kondygnacji wraz z rzutami dachu oraz rzutami pionowymi domu);
  • projektu konstrukcyjnego (zastosowane rozwiązania konstrukcyjne z dokładnymi wyliczeniami, zestawienie parametrów budynku i poszczególnych pomieszczeń, wykaz zastosowanych materiałów budowlanych i ich właściwości);
  • projektu sanitarnego (opis podłączeń instalacji wodnej i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz gazowej wraz z zaprojektowanymi instalacjami);
  • projektu instalacji elektrycznej (część opisowa oraz dokładne rysunki pokazujące przebieg instalacji elektrycznej i zabezpieczeń).

Każdy gotowy projekt powinien zawierać dołączone potwierdzenie uprawnień osób wykonujących projekt. Projektanci Biura Projektowego Norma posiadają wszelkie wymagane zaświadczenia.

Nadzory budowlane – Skierniewice

Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy złożyć wniosek z załącznikami we właściwym urzędzie. Do wniosku należy dołączyć projekt budowlany w czterech egzemplarzach, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Po zdobyciu odpowiednich pozwoleń możemy rozpocząć budowę naszego domu - tutaj niezbędny jest udział nadzoru budowlanego.

Kierownik budowy – Skierniewice

Kierownik budowy, który kieruje wykonaniem obiektu budowlanego, musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w danej specjalności. Przed budową należy wybrać odpowiednich kierowników każdej specjalności w zakresie wykonywania obiektu, np. kierowników do prac elektrycznych i sanitarnych. W innym wypadku budowa będzie przebiegać niezgodnie z prawem budowlanym.

Biuro Projektowe Norma oferuje profesjonalnie wykonane projekty, zgodne z polskim prawem oraz innymi koniecznymi wymogami. Serdecznie zapraszamy do kontaktu – z przyjemnością pomożemy przy realizacji domu z Państwa marzeń.

KontaktLokalizacja

Biuro projektowe NORMA

ul. Piękna 10a/14, 96-300 Żyrardów
tel. 534 017 786
kom. 500 071 927

e-mail: norbert.bukowski@gmail.com