Usługi projektowe
i nadzór w budownictwie

sprawdź ofertę   +

Usługi projektowe
i nadzór w budownictwie

sprawdź ofertę   +

Projekty budowlane, nadzory, kierownik budowy - Mszczonów

Projekty budowlane, nadzory, kierownik budowy - Mszczonów

Pod pojęciem projektu budowlanego rozumie się opracowanie, zbiór dokumentów i projektów podlegających prawnemu zatwierdzeniu inwestycji budowlanej. Projekt budowlany powinien zostać sporządzony z warunkami przepisów prawnych oraz z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Jednakże, aby projekt został wykonany prawidłowo nie wystarczą same dokumenty - potrzebne są również nadzory budowlane i kierownik budowy.

Co obejmują projekty budowlane?

Najważniejszym elementem projektu budowlanego jest projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie. Obejmuje on m.in. określenie granic działki lub terenu, sieci zbrojenia terenu, sposób odprowadzanie lub oczyszczania terenu. Równie ważny jest projekt architektoniczno budowlany, który określa funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego. Nie można tutaj zapomnieć o oświadczeniach, potrzebnych stosownie do potrzeb, np. oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu itp. Do stworzenia projektu budowlanego zgodnego z prawem potrzebne jest właściwie wykształcona osoba. Biuro Projektowe Norma chętnie tutaj pomoże - posiadamy w swoich szeregach projektantów z kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem!

Konieczność nadzorów budowlanych

Zgodnie z polskim prawem, na etapie realizacji inwestycji potrzebne są osoby, które będą sprawować nadzór nad robotami budowlanymi. Mowa tu o kierowniku budowy oraz inspektorze nadzoru inwestorskiego. Przy robotach budowlanych, które wymagają uzyskania pozwolenia, konieczny jest udział osoby, która posiada uprawnienia budowlane - kierownika. Podstawą formalną do wykonywania funkcji kierownika budowy jest wpis o charakterze decyzji administracyjnej na listę samorządu zawodowego.

Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna

Inwestor zobowiązany jest powołać kierowników poszczególnych robót budowlanych - należy wiedzieć, że osoba posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i pełniąca funkcję kierownika budowy w tym obszarze, nie jest upoważniona do nadzorowania i dokonywania odbiorów innych robót t.j. instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie można wykonywać wyłącznie w zakresie wynikającym z wykształcenia oraz posiadanej decyzji. W innym wypadku jest to łamanie prawa - w takim wypadku osoba może podlegać grzywnie, ograniczeniu wolności lub nawet jej pozbawieniu.

Jeśli zależy Ci na projekcie zgodnym z prawem i wszelkimi wymogami - skontaktuj się z Biurem Projektowym Norma! Projektujemy dla Mszczonów!

KontaktLokalizacja

Biuro projektowe NORMA

ul. Piękna 10a/14, 96-300 Żyrardów
tel. 534 017 786
kom. 500 071 927

e-mail: norbert.bukowski@gmail.com