Usługi projektowe
i nadzór w budownictwie

sprawdź ofertę   +

Usługi projektowe
i nadzór w budownictwie

sprawdź ofertę   +

Projekty budowlane, nadzory, kierownik budowy – Grodzisk Mazowiecki

pexels-photo-271667.jpeg

Na każdej budowie w Grodzisku Mazowieckim potrzebny jest ktoś, kto będzie prowadził nadzór i kierownictwo robót budowlanych. Potrzebny jest również ktoś do prowadzenia dokumentacji budowy i stworzenia kosztorysu robót budowlanych. Kto podoła temu zadaniu? Oczywiście, że my – Biuro Projektowe Norma!

Projekty budowlane – także dla instalacji i sieci

W wielu przypadkach, nie można rozpocząć budowy lub przebudowy bez odpowiedniego pozwolenia. Projektów wymagają nie tylko same budynki, ale i instalacje zbiornikowe na gaz płynny, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych, sieci: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieple i telekomunikacyjne oraz przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieple i telekomunikacyjne. Do zgłoszenia należy dołączyć także projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Na etapie realizacji projektu podejmujemy się sprawowania nadzoru nad prowadzonymi  robotami budowlanymi w funkcji.

Nadzory budowlane – inspektor kontroli

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawuję kontrolę realizacji w zgodności z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest jedną z samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a także obok inwestora, kierownika budowy i projektanta jednym z czterech uczestników procesu budowy. Powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego nie zawsze jest konieczne.

Kierownik budowy – uprawnienia w specjalizacji

Obowiązujące prawo nakazuje prowadzenie robót budowlanych, wymagających uzyskania pozwolenia na budowę pod nadzorem kierownika budowy. Funkcje techniczne w budownictwie można wykonywać wyłącznie w zakresie wynikającym z treści posiadanej decyzji. Dlatego też należy wiedzieć, że osoba posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i pełniąca funkcję kierownika budowy w tym zakresie, nie jest upoważniona do nadzorowania np. instalacji sanitarnych. Inwestor zobowiązany jest powołać kierowników poszczególnych robót budowlanych, w każdej specjalizacji.

Biuro Projektowe Norma oferuje przygotowanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami w zakresie dokumentów i pozwolenia na budowę oraz Uzyskiwanie decyzji, postanowień, uzgodnień oraz innych dokumentów formalno-prawnych (decyzje pozwoleniu na budowę), a także sprawowanie nadzorów autorskich i udzielanie konsultacji technicznych na budowie. Jeśli poszukujesz biura projektowego, które sprosta powyższym zadaniom – zdecyduj się na skorzystanie z naszych usług! Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

KontaktLokalizacja

Biuro projektowe NORMA

ul. Piękna 10a/14, 96-300 Żyrardów
tel. 534 017 786
kom. 500 071 927

e-mail: norbert.bukowski@gmail.com