Usługi projektowe
i nadzór w budownictwie

sprawdź ofertę   +

Usługi projektowe
i nadzór w budownictwie

sprawdź ofertę   +

Czasowa organizacja ruchu – Sochaczew

pexels-photo-229014.jpeg

Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa podczas czasowej zmiany organizacji ruchu to podstawa. Aby było to możliwe – i aby prace wogóle mogły w Sochaczewie ruszyć – należy wykonać właściwy projekt, uwzględniający m.in. odpowiednie oznakowanie drogi na czas budowy. Biuro Projektowe Norma opracowuje profesjonalne projekty czasowej zmiany ruchu, zatwierdzane przez właściwe organy administracji. Jeśli jesteście ciekawi, na czym taki projekt polega i co powinno się w nim znaleźć – przeczytajcie poniższy artykuł do końca!

Czasowa organizacja ruchu Sochaczew – podstawowe informacje

Opracować dokumentację projektu czasowej organizacji ruchu może każdy, nie potrzebne są do tego żadne uprawnienia. Niemniej, aby wykonać go poprawnie i – przede wszystkim – zgodnie z rozporządzeniem, potrzebna jest odpowiednia wiedza i doświadczenie. Projekt organizacji ruchu musi zostać zatwierdzony przez jednostkę Zarządzającą Ruchem dla drogi, dla której jest projektowane oznakowanie. Dla drogi gminnej lub powiatowej projekt zatwierdza Starosta lub Prezydent Miasta, dla wojewódzkiej – Wojewoda lub Zarząd Dróg Wojewódzkich. Dla projektów na drogach krajowych u wyższych obowiązują dodatkowe wytyczne (opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych).

Projekt czasowej organizacji Ruchu Sochaczew – szczegóły projektu

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać następujące elementy:

  • plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;
  • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 zawierający: lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz parametry geometrii drogi;
  • program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi;
  • zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji;
  • opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze;
  • przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu;
  • nazwisko i podpis projektanta.

Organ zarządzający ruchem może również niekiedy zażądać dołączenia do projektu organizacji ruchu profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi oraz danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej. Niekiedy należy złożyć także dodatkowe egzemplarze projektu.

Biuro Projektowe Norma z przyjemnością wykona projekt czasowej organizacji ruchu dla dróg w Sochaczowie, zapewniając bezpieczeństwo na trasie oraz starając się, aby prace były jak najmniej uciążliwe dla uczestników ruchu. Chętnie możemy również przy innych budowach i instalacjach – szczególnie sanitarnych, które są naszą specjalnością. Zapraszamy do kontaktu!

KontaktLokalizacja

Biuro projektowe NORMA

ul. Piękna 10a/14, 96-300 Żyrardów
tel. 534 017 786
kom. 500 071 927

e-mail: norbert.bukowski@gmail.com