Usługi projektowe
i nadzór w budownictwie

sprawdź ofertę   +

Usługi projektowe
i nadzór w budownictwie

sprawdź ofertę   +

Czasowa organizacja ruchu – Skierniewice

pexels-photo-799443.jpeg

Projekt czasowej organizacji ruchu w Skierniewicach to jedna z usług oferowanych przez Biuro Projektowe Norma. Wymaga on profesjonalnego podejścia, ponieważ jego wykonania będzie zależeć bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i prac budowlanych. W projekcie należy przemyśleć wszystko – oznakowanie robót, zmianę ruchu, terminy prac. Choć autorem projektu organizacji ruchu może być ktokolwiek i nie potrzeba do niego uprawnień (wystarczy wykonać go zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem), warto zdać się na fachowców.

Czasowa organizacja ruchu - PROJEKT

 

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

  1. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, opis występujących zagrożeń lub utrudnień, zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót (w przypadku wielu etapów);
  2. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
  3. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający: lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, parametry geometrii drogi; zestawienie projektowanego oznakowania pionowego i poziomego;
  4. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu i przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu, termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu, harmonogram robót w przypadku etapowania robót;
  5. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
  6. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy;
  7. nazwisko i podpis projektanta.

Wykonawca może wdrażać czasową organizację ruchu tylko na podstawie ważnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, która musi być zgodna z zatwierdzonym projektem.

Projekty Biura Projektowego Norma zawsze są zgodne z rozporządzeniami i zawierają wszystkie niezbędne elementy, dopracowane w każdym – nawet najmniejszym – szczególe. Jeśli szukasz firmy, która wykona dla Ciebie profesjonalny projekt czasowej organizacji ruchu – zgłoś się do nas!

KontaktLokalizacja

Biuro projektowe NORMA

ul. Piękna 10a/14, 96-300 Żyrardów
tel. 534 017 786
kom. 500 071 927

e-mail: norbert.bukowski@gmail.com