Usługi projektowe
i nadzór w budownictwie

sprawdź ofertę   +

Usługi projektowe
i nadzór w budownictwie

sprawdź ofertę   +

Czasowa organizacja ruchu – Rawa Mazowiecka

pexels-photo-332787.jpeg

Niektóre przedsięwzięcia budowlane wymagają zorganizowania innego przejazdu dla bezpieczeństwa zarówno robót, jak użytkowników dróg w Rawie Mazowieckiej. Autorem projektu organizacji ruchu może być ktokolwiek. Prawo nie przewiduje konieczności posiadania uprawnień do opracowania tego typu dokumentacji. Jednakże, aby wykonać projekt prawidłowo, potrzebna jest odpowiednia wiedza – dlatego też warto skorzystać z usług fachowca – Biuro Projektowe Norma ma w tym duże doświadczenie.

Projekt czasowej organizacji ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Powinien zawierać m.in. plan orientacyjny z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy oraz plan sytuacyjny; lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji; opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze; przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu; nazwisko i podpis projektanta. Projekt zatwierdza jednostka Zarządzająca Ruchem dla drogi dla której jest oznakowanie projektowane.

Ponadto do projektu niezbędne są opinie właściwej Komendy Policji:

  • droga gminna - do zatwierdzenia projektu wymagana jest tylko opinia Zarządcy Drogi;
  • droga powiatowa - do zatwierdzenia projektu wymagana jest opinia Komendy Powiatowej/Miejskiej, opinia Zarządcy Drogi, następnie projekt można zatwierdzić u Zarządzającego Ruchem (Starosta lub Prezydent Miasta na prawach powiatu);
  • droga wojewódzka - do zatwierdzenia projektu wymagana jest opinia Komendy Wojewódzkiej, opinia Zarządu Dróg Wojewódzkich i zatwierdzenie u Marszałka.

Biuro Projektowe Norma wykonuje projekty czasowej organizacji ruchu, starając się, aby prace były jak najmniej uciążliwe dla użytkowników pobliskich dróg oraz – przede wszystkim – bezpieczne. Zaufaj naszemu doświadczeniu i skontaktuj się z nami! Chętnie doradzimy i pomożemy nie tylko w sprawie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego w Rawie Mazowieckiej, ale i przy projektach branży sanitarnej!

KontaktLokalizacja

Biuro projektowe NORMA

ul. Piękna 10a/14, 96-300 Żyrardów
tel. 534 017 786
kom. 500 071 927

e-mail: norbert.bukowski@gmail.com