Usługi projektowe
i nadzór w budownictwie

sprawdź ofertę   +

Usługi projektowe
i nadzór w budownictwie

sprawdź ofertę   +

Czasowa organizacja ruchu – Grodzisk Mazowiecki

pexels-photo-190448.jpeg

Często prace budowlane wymagają zorganizowania innego dojazdu dla mieszkańców, m.in. Grodziska Mazowieckiego. Ten zabieg jest konieczny zarówno dla bezpieczeństwa pracowników budowlanych, jak i osób korzystających z danej trasy. Biuro Projektowe Norma opracowuje projekty zmiany organizacji ruchu, na czas wykonywania robót.

Czasowa organizacja ruchu - projekt to podstawa

Autorem projektu organizacji ruchu może być ktokolwiek. Prawo nie przewiduje konieczności posiadania uprawnień do opracowania tego typu dokumentacji. Należy go jednak wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Wykonanie tego projektu bez odpowiedniej wiedzy nie należy do najłatwiejszych zadań.

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawierać:

  • plan orientacyjny z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
  • plan sytuacyjny, zawierający: lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; parametry geometrii drogi;
  • program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi;
  • zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji;
  • opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze;
  • przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu;
  • nazwisko i podpis projektanta.

Projekt zatwierdza jednostka Zarządzająca Ruchem dla drogi dla której jest oznakowanie projektowane. Jeśli prace dotyczą drogi gminnej lub powiatowej, a objazdy są prowadzone innymi drogami (również drogami wyższej kategorii) to projekt oznakowania zatwierdza Starosta lub Prezydent Miasta (miasto na prawach powiatu). Jeśli prace są prowadzone na drodze wojewódzkiej to projekt zatwierdza Wojewoda lub Zarząd Dróg Wojewódzkich. Do projektowania potrzebna jest klasyczna mapa zasadnicza pobrana z zasobów Starostwa lub Miasta na prawach powiatu.

Biuro Projektowe Norma wykonuje projekty czasowej organizacji ruchu, starając się, aby prace były jak najmniej uciążliwe dla użytkowników pobliskich dróg oraz – przede wszystkim – bezpieczne. Zaufaj naszemu doświadczeniu i skontaktuj się z nami! Chętnie doradzimy i pomożemy nie tylko w sprawie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego w Grodzisku Mazowieckim, ale i przy projektach branży sanitarnej!

KontaktLokalizacja

Biuro projektowe NORMA

ul. Piękna 10a/14, 96-300 Żyrardów
tel. 534 017 786
kom. 500 071 927

e-mail: norbert.bukowski@gmail.com