Usługi projektowe
i nadzór w budownictwie

sprawdź ofertę   +

Usługi projektowe
i nadzór w budownictwie

sprawdź ofertę   +

O naszejfirmie

Od 2009 roku zajmujemy się projektowaniem wszelkiego rodzaju instalacji sanitarnych.
Główny zakresem działalności biura projektowego jest wykonywanie projektów instalacji sanitarnych. Zdobyte wieloletnie doświadczenie projektowe przy różnorodnych tematach projektowych pozwala nam w sposób fachowy i rzetelny spełnić Państwa oczekiwania. Zapraszamy do naszego biura w Żyrardowie, chętnie zapoznamy się potrzewami i przedstawimy ofertę szytą na miarę.

Projektujemy


Wykonamy dla Państwa kompletne projekty z branży sanitarnej, we wszystkich typach budownictwa poczynając od domków jednorodzinnych, a na obiektach przemysłowych kończąc. Projekty sporządzane są przez osobę posiadające wymagane uprawnienia projektowe i oczywiście stosowne doświadczenie. Możliwe jest także uzyskanie dokładnego kosztorysu, dzięki czemu można oszacować koszty inwestycji. Projekty realizujemy w taki sposób aby był wykonany w najwyższej jakości oraz dostarczony w terminie.

Doradzamy


Na etapie procesu projektowego dokonujemy analizy techniczno-ekonomicznej poszczególnych rozwiązań technicznych. W uzgodnieniu z inwestorem wybieramy rozwiązanie najlepsze pod względem technicznym i ekonomicznym dbając w ten sposób o budżet naszych klientów.

Nadzorujemy


Prowadząc kompleksowy inwestorski nadzór budowlany, działamy na budowie w imieniu Inwestora. Chronimy jego interesy oraz dbamy o jakość i terminowość wykonywanych robót. Czuwamy nad realizacją inwestycji zgodnie z prawem, harmonogramem oraz oczekiwaniami Zamawiającego.

Współpracujemy


Wykonujemy projekty na bezpośrednie zlecenie Inwestora oraz jako podwykonawca pracowni architektonicznych. Przez cały czas trwania prac projektowych zapewniamy bliską współpracę z Klientem oraz wielobranżową koordynację.


Naszaoferta

Oferujemy:

 • przygotowanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami w zakresie dokumentów i pozwolenia na budowę,
 • sprawną koordynację branżową,
 • doradztwo w zakresie inwestycji i przepisów budowlanych,
 • wysoką jakość usług projektowych w nowych technologiach,
 • krótkie terminy,
 • korzystne ceny,
 • kreatywność, oryginalność, niepowtarzalność, wysoką estetykę rozwiązań projektowych,
 • indywidualne podejście do każdego klienta,
 • miłą obsługę.

Oferujemy opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych i powykonawczych branży: sanitarnej, grzewczej, wentylacyjnej i gazowej min.:


 • instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wody lodowej,
 • kotłowni gazowych, olejowych oraz na paliwa stałe,
 • instalacji pomp ciepła,
 • węzłów cieplnych,
 • wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
 • instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • instalacji gazowych,
 • przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • odwodnienia terenu,
 • sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowych i gazowych,
 • operatów wodnoprawnych,
 • projekty czasowej organizacji ruchu.

Opracowanie założeń i koncepcji inwestycji.Uzyskiwanie wskazań lokalizacyjnych dla inwestycji, w tym:

 • opracowywanie projektów zgodnych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 • opracowywanie wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy,

Uzyskiwanie warunków technicznych:

 • zasilania w energię gazową,
 • dostawy wody,
 • odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych.

Opracowywanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.Opracowanie czasowych organizacji ruchu.Uzyskiwanie decyzji, postanowień, uzgodnień oraz innych dokumentów formalno-prawnych:


 • decyzje pozwoleniu na budowę,
 • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy,
 • pozwolenie wodnoprawne,
 • Sprawowanie nadzorów autorskich i udzielanie konsultacji technicznych na budowie oferowanych przez kierowników budowy.

KontaktŻyrardów

Biuro projektowe NORMA

ul. Fieldorfa - Nila 18a lokal 3 (I piętro), 96-300 Żyrardów
tel. 534 017 786
kom. 500 071 927

e-mail: norbert.bukowski@gmail.com